Archive For The “Podsändningar” Category

Hjärtat är fullt… av konflikter

By | oktober 7, 2012

Dagens program handlar om ett av våra favoritämnen och är nästan dubbelt så långt som vanligt. Vi pratar om huruvida konflikter är enbart något bra eller dåligt, om varför vissa hamnar i fler konflikter än andra och om varför det är så viktigt att bråka.

Read more »

Hjärtat är fullt …av exklusivitet

By | september 24, 2012

Er till synes ändlösa väntan är nu över. Hjärtat är fullt är härmed tillbaka för säsongen! I vårt första avsnitt talar vi (lite syrligt) om exklusivitet, tillhörighet och utanförskap. Vilket syfte fyller exklusiva grupper, och vad gör de med dem som inte är en del av dem?

Read more »

Hjärtat är fullt …av präktighet

By | juli 8, 2012

Idag pratar vi om vad präktighet är, om varför vi vill vara präktiga och om var präktighetsidealet kommer från.

Read more »

Hjärtat är fullt …av ordspråk

By | juni 25, 2012

Idag handlar hjärtat är fullt om ordspråk, talesätt och andra textrader som vi kan finna förklaring och tröst i.

Read more »

Hjärtat är fullt …av familjer

By | juni 10, 2012

I det här avsnittet talar vi om våra familjer, bilden av den perfekta familjen och vad en familj egentligen är.

Read more »

Hjärtat är fullt …av ensamhet

By | maj 27, 2012

I detta avsnitt av vår pod pratar vi om ensamhet, om dubbelheten, om hur svårt vi tycker det är att erkänna att vår egen ensamhet samt mycket mer.

Read more »

Hjärtat är fullt …av aktivism

By | maj 14, 2012

I vår andra pod pratar vi om aktivism, om vilka stereotyper som reproduceras när vi talar om aktivism och om huruvida det är viktigt att ha rätt motiv för sin aktivism. Foto-tack till Matilda Utbult!

Read more »

Hjärtat är fullt …av vänskap

By | april 29, 2012

I vår allra första pod pratar vi om vänskap, bland annat om varför vänskapsrelationer kan vara svåra och behovet av att definiera vänskaper.

Read more »